Om oss

Stiftelsen Barnas Have er en privat barnehage som ligger på Skallestad i Færder kommune. Barnehagen drives som en ideell stiftelse, og ethvert økonomisk overskudd forblir i stiftelsen. Barnehagen ble etablert i 1996 og består av fem avdelinger med til sammen 76 barn i alderen 0–6 år.

I barnehagen er det 25 engasjerte og dedikerte ansatte som jobber for å ivareta barns rettigheter gjennom å fremme barnas fysiske og psykiske helse og anerkjenne barndommens egenverdi. Vi har også til enhver tid lærlinger.

Barnehagen har et stort fagmiljø med barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og svært erfarne barnehagemedarbeidere. Vi har egen ansatt på kjøkkenet. Barnehagen har et godt samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og tar imot studenter fra barnehagelærerutdanningen. I tillegg til grunnbemanningen har vi en spesialpedagog 100% og en vernepleier 100%. I administrasjonen har vi 160% styrerstilling.

Informasjon

  • Vår åpningstid er kl 07.00 – 16.30
  • Barnehagen tilbyr 100% plasser
  • En barnehageplass koster 3.000,- og kost 450,-
  • Barna får frokost, lunsj og ettermiddagsmat hver dag.
  • Barna på Knøtt og på Røttene har med matpakke.

Våre avdelinger

Knøtt er avdelingen for de aller yngste. Her går barna sitt første år i barnehagen. 

Vetter er avdelingen med toåringer. 

På avdelingene Troll og Tusser holder tre- og fireåringene til. 

Røttene går de eldste barna sitt siste år i barnehagen. Vi har en egen utebase rett i nærheten av barnehagen.