Fag
i fokus

Lek, relasjon og rom

Vi jobber systematisk med psykisk helsefremmende mennesker og miljøer, og prioriterer leken som det aller viktigste. Strukturen i hverdagen må skape muligheter for å leke i lange perioder av dagen og med færrest mulig avbrytelser. Alle ansatte har kunnskap om lekens betydning, og dette gjenspeiles i lekemiljøene inne og ute, og i det som finnes av tilgjengelig materiell for barna. Miljøene skal spille på lag med barna, der barn kan sette i gang, styre og strukturere leken sin selv.

Slik kan ansatte ivareta barns medvirkning og mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Våre erfaringer viser at ved å jobbe på denne måten endres oppgavene til de ansatte, og mulighetene blir større for at hverdagen oppleves som mer helhetlig, med færre brudd og overganger for barna. Vi deler daglig i små grupper, slik at de ansatte kan skape nære og gode relasjoner til alle barn.

Fysisk og psykisk helse

Befolkningens psykiske helse viser at vi er under press. Innledningen til regjeringens strategi for perioden 2017–2022 for god psykisk helse «Mestre hele livet» er som følger:

Grunnlaget for god psykisk helse legges ikke bare i helsesektoren. Det legges i alle sektorer i hele samfunnet. Det legges i barnehager og skoler der barn får utfordringene og omsorgen de trenger. Det legges på arbeidsplasser og idrettsplasser der alle finner mening og har sin rolle i fellesskapet. Det legges rundt matbord der man blir både mett og sett. Grunnlaget for god psykisk helse legges når vi tør å snakke like høyt om vonde tanker som vonde knær. For det er jo ingen grunn til å hviske. Vi har alle en psykisk og en fysisk helse. Gjennom et langt liv vil de fleste av oss oppleve å ha det både godt og vondt – både på utsiden og på innsiden. Det er helt normalt. Psykt normalt.

Barns fysiske helse fremmes gjennom lekemulighetene vi gir både inne i barnehagen, men også på de utallige turene vi gjør i nærmiljøet. Vi tilbringer mange av timene i barnehagen ute i naturen og de mange flotte turområdene som ligger rett i nærheten av barnehagen. Vi har egen båt som vi benytter flittig, og en el-sykkel som er meget populær for både barn og ansatte. Vi har et sunt kosthold og et bevisst forhold til kortreist, bærekraftig og økologisk mat. Det siste året i barnehagen får femåringene mulighet til å være permanent ute på en av utebasene våre.

Prosjektarbeid

Barns rett til lek

Vi ansatte må finne en god måte å ivareta barns naturlige måte å være sammen på gjennom leken, og skape opplevelser av sammenhenger. Prosjektarbeid kan være en måte å ramme inn praksis på. Å bygge en positiv og inkluderende kultur i barnehagen, må kobles sammen med hverdagsinnholdet. Med andre ord, hva barn og ansatte er sammen om i hverdagen. Slik skapes en felles historie som bygger gruppeidentitet og flokkfølelse. Innholdet må være meningsfullt og interessant for både barn og ansatte, slik at gode følelser som engasjement og glede dominerer samspillet. Gode følelser smitter, og gode følelser er psykisk helsefremmende.

Vi bruker kunst og estetikk som språk.